ELITE ALLIANCE

Плетёные лески

Kosadaka PHANTOM 
Kosadaka INFINITY (new model 2013)
Kosadaka MONOLITH
Kosadaka WEGA (new model 2013)

Kosadaka